History

รีวิว The King เดอะคิง
7 คะแนน

รีวิว The King เดอะคิง

The King จะพูดถึงเรื่องราวของเจ้าชายคนโตของกษัตริย์อังกฤษ ซึ่งเป็นคนเอาแต่ใจ ขี้เมา และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาไม่ต้องการสืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพ่อของเขา

Read More »